сряда, 18 април 2012 г.

Строго секретна информация по линия на духовенството на Окръжно управление ДС (препис), отдел ІІІ, 08.05.1957г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 567, л. 54)