сряда, 18 април 2012 г.

Строго поверителна справка относно „Посещение в православните църкви в София по случай християнския празник Великден”, 23.04.1955г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 567, л. 50-51)