сряда, 18 април 2012 г.

Строго секретен доклад за състоянието на агентурно-оперативната работа сред духовенството и сектите, 15.03.1958г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 1678, л. 1-15)