сряда, 18 април 2012 г.

Секретен отчет относно агентурно-оперативната работа по линия на духовенството през 1981 г., 6 януари 1982 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.22, оп.1, а.е.139, л.1-9)