сряда, 18 април 2012 г.

Строго секретно! Доклад относно работата на отдел ІІІ, управление VІ ДС през 1973 г. по линия на национализмът и духовенството, 30.12.1973 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 15, л. 1-26)