сряда, 18 април 2012 г.

Строго поверителна справка за посещенията на църквите на 14.04.1955г., 15.04.1955г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 567, л. 46)