петък, 20 април 2012 г.

ПОДРАЗДЕЛ - "КАДРИ И КАДРОВА ПОЛИТИКА"

* РАЗДЕЛ "ДС - СТРУКТУРА", ПОДРАЗДЕЛ "КАДРИ И КАДРОВА ПОЛИТИКА" *
 1. Секретно! Справка относно щатната численост и състав на НСЗК – МВР, 07.09.1990 г.
 2. Указ № 182 на Държавния съвет на НРБ от 18.01.1985 г. за: Освобождаване и назначаване на началник на Шесто управление на Държавна сигурност.
 3. Протокол "Б" № 9 на ПБ на ЦК на БКП от 03.11.1962 г. относно: Структура, численост и други проблеми на МВР и ДС.
 4. Указ № 344 на Държавния съвет на НРБ / Относно отнемане на Мирчо Спасов Христов званието генерал-полковник, почетно звание "Герой на социалистическия труд" и всички правителствени ордени и медали.
 5. Доклад от ген.-лейт. Георги Цанков, министър на вътрешните работи относно: Утварждаване на кадрови промени в ДС. 13.07.1954 г.
 6. Решение "А" № 378 на Секретариата на ЦК на БКП от 12.07.1968 г. относно: Назначаване на началник на I-во у-ние. на КДС при МС на НРБ.
 7. Протокол № 189 на МС от 28.09.1944 г. относно: Назначаване на Тодор Живков и Иван Папазов в ДНМ.
 8. Протокол № 196 на МС от 10.10.1944 г. относно: Кадрови промени в МВР.
 9. Протокол № 179 на МС от 16.09.1944 г. относно: Кадрови промени в МВР.
 10. Протокол № 209 на МС от 06.11.1944 г. относно: Кадрови промени в МВР.
 11. Протокол № 214 на МС от 17.11.1944 г. относно: Кадрови промени в МВР.