петък, 20 април 2012 г.

Протокол № 209 на МС от 6.11.1944г. Относно: Кадрови промени в МВР(ДАА-ЦДА, Ф 136, оп. 1, а.е. 38)