петък, 20 април 2012 г.

Доклад от ген.-лейт. Георги Цанков, министър на вътрешните работи. Относно: Утвърждаване на кадрови промени в ДС - 13.07.1954г.


(ДАА-ЦДА, Ф 1Б, оп. 64, а.е. 193)