петък, 20 април 2012 г.

Секретно! Справка относно щатната численост и състав на НСЗК – МВР, 07.09.1990 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, Ф. 2, оп. 6, а.е. 116, л. 113 и гръб)