петък, 20 април 2012 г.

Протокол № 189 на МС от 28.09.1944г. Относно: Назначаване на Тодор Живков и Иван Папазов в ДНМ


(ДАА-ЦДА, Ф 136, оп. 1, а.е. 17)