петък, 20 април 2012 г.

Протокол № 196 на МС от 10.10.1944г. Относно: Кадрови промени в МВР(ДАА-ЦДА, Ф 136, оп. 1, а.е. 25)