петък, 20 април 2012 г.

Протокол "Б" №9 на ПБ на ЦК на БКП от 03.11.1962г. Относно: Структура, численост и други проблеми на МВР и ДС


(ДАА-ЦДА, Ф 1Б,  оп.64, а.е. 301)