петък, 20 април 2012 г.

Указ № 344 на Държавния съвет на НРБ относно: Отнемане на Мирчо Спасов Христов званието "генерал-полковник", почетното звание "Герой на социалистическия труд" и всички правителствени ордени и медали. 30.03.1990 г.(ДАА-ЦДА, Ф 136, оп. 85а, а.е. 27)