петък, 20 април 2012 г.

Указ №182 на Държавния съвет на НРБ от 18.01.1985г. за освобождаване и назначаване на началник на Шесто управление на Държавна сигурност


(ДАА-ЦДА, Ф 136, оп. 84, а.е. 936)