понеделник, 7 май 2012 г.

Строго секретно! Писмо изх. № 311-З от Ю. Андропов председател на КГБ-СССР до А. Солаков М-р на МВР на НРБ. Относно: Изразяване на благодарност за изпратени ценни документи отнасящи се до Италия. - 13.02.1968г.