понеделник, 14 май 2012 г.

Строго секретно! Справка относно обмяната на опит между специалисти на ПГУ при КГБ и ПГУ при ДС по въпросите на защитата и проверката на задграничните представителства. София, 12.02.1970 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 350, л. 9-11)