понеделник, 7 май 2012 г.

Строго секретно! Писмо изх. №БО-231/18.11.1965г. (само първата страница) от КДС при МС на НРБ до В. Семичастни - Председател на КГБ-СССР. Относно: КДС-НРБ уведомява КГБ-СССР за проведена операция по секретно проникване в Италианското посолство в София.