понеделник, 14 май 2012 г.

Строго секретно! Списък на съветниците към апарата на старши съветника на МВД СССР при МВР на НРБ, юли 1953г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.5, а.е.23, л.216-218)