понеделник, 7 май 2012 г.

Строго секретно! Писмо изх. №БО-97/65-16.04.1965г. от ген.-полк. Дико Диков - М-р на вътрешните работи на НРБ до В. Семичастни - Председател на КГБ при МС на СССР. Относно: Д. Диков информира В. Семичастни за успешно осъществено секретно проникване в Гръцкото посолство в гр. София.