понеделник, 7 май 2012 г.

Строго секретно! Писмо изх. №БО-274/22.12.1965г., от М. Спасов. зам. председател на КДС при МС на НРБ до В. Семичастни, председател на КГБ-СССР. Относно: Молба за оказване на техническа помощ при разшифроване на комуникациите на Търговското представителство на ФРГ в София.