петък, 13 април 2012 г.

Интервю с ген.-лейт. Георги Цанков за лагера в Ловеч - 1990г.