петък, 13 април 2012 г.

Интервю дадено от полк. Атанас Кременлиев - Началник на отдел 03 (за НАТО) на ПГУ-ДС