петък, 13 април 2012 г.

Писмо от Мирчо Спасов до Тодор Живков по повод изключването на Спасов от състава на ЦК на БКП

През 1982 г. Мирчо Спасов е свален от поста завеждащ отдел "Задгранични кадри" на ЦК на БКП и е изключен от състава на ЦК на БКП. Повод за неговото падение става разследването на злоупотребите с Фонда "1300 години България" и по специално, злоупотребите в служба "Културно Наследство". Становището на проверяващите е, че Мирчо Спасов и Живко Попов и останалите съучастници са откраднали милиони валутни левове, но за разлика от Живко Попов който е осъден и излежава присъдата си, Мирчо Спасов за пореден път в дългата си партийна кариера излиза "сух" от водата. 


Писмото на Мирчо Спасов е част от протокола от пленума на ЦК на БКП от 2 март 1982 г. 

ДАА-ЦДА, Ф. 1Б, оп. 65, а.е. 51, л. 26, 64