петък, 13 април 2012 г.

Из спомените на ген.-полк. Мирчо Спасов за ролята му около 9.IX.1944г.
(ДАА-ЦДА, СП-2196)