петък, 13 април 2012 г.

Из спомените на ген.-лейт. Руси Христозов за методите на работа в МВР веднага след 9.IX.1944 г.


(ДАА-ЦДА, ф. СП, а.е.3012 Б, л. 13-17)