петък, 13 април 2012 г.

Из спомените на ген.-лейт. Руси Христозов за ареста на митрополитите Кирил Пловдивски и Паисий Врачански, около 20 ноември 1944 г.


(ДАА-ЦДА, ф. СП, а.е. 3012 Б, л. 28-29)