петък, 13 април 2012 г.

Изложение от Апостол Илиев Колчев до Централната комисия по партийна етика на БКП - 03.04.1990г.

ЦЕНТРАЛЕН ДЪРЖАВНЕ АРХИВ - СОФИЯ, СП 3104 Б