неделя, 22 април 2012 г.

ПОДРАЗДЕЛ - "ШЕСТО У-НИЕ"

* ДОКУМЕНТИ ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗВИТИЕТО НА ВЪТРЕШНО ПОЛИТИЧЕСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ * 
  1. Решение № 2 на Министерския съвет на НРБ от 05.01.1990 г. относно: Закриването на Шесто управление на Държавна сигурност
  2. Историческа справка на Шесто у-ние ДС
  3. Строго секретна информация за състоянието на работата на ДС по подпомагане на външнополитическия курс на БКП и изпълнението на програмите, приети от 12 конгрес на БКП и 26 конгрес на КПСС и възможностите за нейното подобряване (работен материал за раздела на 06 управление ДС по доклада по горната тема, подготвян от ПГУ), 20.08.1982 г.
  4. Схема на отделите на Шесто управление на Държавна сигурност
  5. Строго секретна структура на Шесто у-ние на Държавна сигурност от 1967 г.
  6. Решение „Б” № 9 на Секретариата на ЦК на БКП от 18.11.1967 г. за: Създаване на управление VІ „за борба срещу идеологическата диверсия”.