вторник, 10 април 2012 г.

ПОДРАЗДЕЛ - "ДОКУМЕНТИ ЗА СТРУКТУРАТА НА ДС"

* ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТРУКТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА ОТДЕЛ "ДС", ДИРЕКЦИЯ "ДС", ДС-МВР, КДС-МВР, КДС ПРИ МС НА НРБ И ДС-МВР *