неделя, 3 юни 2012 г.

ПОДРАЗДЕЛ "У-НИЕ ЧЕТВЪРТО" (ИКОНОМИЧЕСКО)

* ДОКУМЕНТИ ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗВИТИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕ ЧЕТВЪРТО (за контра-разузнавателно обслужване на икономиката) НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ *
  1. Решение „Б” №1 на Секретариата на ЦК на БКП от 16.01.1986г.: За даване на съгласие за създаване за самостоятелно икономическо управление за контраразузнавателно обезпечаване на икономиката на основата на съществуващото управление „Икономическо” към Второ главно управление – ДС. Документът съдържа и строго секретна докладна записка от министъра на вътрешните работи до Секретариата на ЦК на БКП относно „Създаване за самостоятелно икономическо управление за контраразузнавателно обезпечаване на икономиката”
  2. Секретна стенограма рег. №430 от заседание на колегиума на МВР от 06.01.1986г. с дневен ред: „Предложение за създаване за самостоятелно икономическо управление за контраразузнавателно обезпечаване на икономиката”