четвъртък, 10 май 2012 г.

ПОДРАЗДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА"

*ДОКУМЕНТИ ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗВИТИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ (УБО)*