вторник, 10 април 2012 г.

Заповед №179 на главния директор на Главна дирекция на народната милиция за обособяване на самостоятелна дирекция на Държавна сигурност 08.05.1947г.Архив на КРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.375