вторник, 10 април 2012 г.

Строго поверителен доклад на министъра на вътрешните работи за състоянието и дейността на органите на ДС - 12.04.1951г.Архив на КРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.5, а.е. 5