вторник, 10 април 2012 г.

Заповед №17 на министъра на вътрешните работи за структурни и организационни промени в дирекция „Държавна сигурност” - 15.02.1950г.


Архив на КРДОПБГДСРСБНА - М, ф.10, оп.5, а.е. 72