вторник, 10 април 2012 г.

Строго поверителна заповед №489-П на министъра на вътрешните работи за издигане на Дирекция на народната милиция в Главна дирекция на народната милиция с две дирекции – дирекция на Държавна сигурност и дирекция на народната милиция - 23.05.1947г.Архив на КРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп.2A, a.e. 2