сряда, 11 април 2012 г.

Лично строго секретно! Информация № 797 на КДС. Документът съдържа сведения относно обезпокоителни явления във в-к „Стършел“ и текстовете на две стихотворения на Марко Ганчев. 05.12.1968г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 698, л. 254-257)