неделя, 22 април 2012 г.

Строго секретна структура на Шесто у-ние на Държавна сигурност при МВР от 1967г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2577, л. 8-9)