сряда, 6 юни 2012 г.

Строго поверително! Решение "Б" № 6 на Секретариата на ЦК на БКП от 19.02.1985 г. за утвърждаване на заплатите на сътрудниците в системата на БКП.

Приложени: таблици за размера на заплатите на сътрудниците на ЦК на БКП; докладна записка от Ст. Вучков – зав. отдел "Финансово-стопански", Ст. Кьосев – първи зам.-завеждащ отдел "Икономическа и научно-техническа политика" и Ат. Константинов – зам.-завеждащ отдел "Организационен" за утвърждаване заплатите на сътрудниците в системата на БКП и др. 19 февр. 1985 – 11 ян. 1990 г.(ДАА-ЦДА, Ф. 1Б, оп. 64, а.е. 795)