сряда, 6 юни 2012 г.

Протокол "Б" № 6 на ПБ на ЦК на БКП от 04.07.1959г. с взето решение за определяне размера на заплатите на висшите партийни и държавни ръководители.


(ДАА-ЦДА, Ф. 1Б, оп. 64, а.е. 261)