понеделник, 1 септември 2014 г.

Строго секретно! Предложение относно: създаване на нови структури /фирми/, прикрития на НРС, 9 август 1990 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 633, л. 11-12)