понеделник, 1 септември 2014 г.

Строго поверително! Разпореждане на МС на НРБ за щат на УНТР, ПГУ-ДС, МВР за постоянни прикрития в НРБ, 10 декември 1986 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 570, л. 11-12)