неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Седмичен бюлетин за оперативната обстановка по линия на IV у-ние на ДС за периода от 08.09.1989 до 14.09.1989 гг., 15.09.1989 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 176, л. 77-90)