неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Седмичен бюлетин за оперативната обстановка по линия на IV у-ние на ДС за периода от 08 до 14 юли 1989 г., 14.07.1989 г.(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 175, л. 138-151)