понеделник, 1 април 2013 г.

Строго секретно! Сведение на СГУ-ДС за пребиваване на известния терорист Карлос в София, София, 30.12.1983 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, Ф. IV-К, а.е. 11472, т. I, л. 41-42)