понеделник, 1 април 2013 г.

Строго секретно! Разпореждане на началника на ВГУ-ДС за проследяване на ръководителя на международната терористична организация "Световна революция", София, 28.12.1983 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - М, Ф. IV-К, а.е. 11472, т. I, л. 40)