понеделник, 1 април 2013 г.

Строго секретно! Сведение от ВГУ-ДС относно съвещание в София на международни терористични организации, София, 04.01.1984 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, Ф. IV-К, а.е. 11472, т. I, л. 53)