вторник, 1 януари 2013 г.

Секретно! Указание на зам.-началника на Разузнавателното управление на ГЩ по агентурната работа относно реда за приемане на гости от офицерите на задгранична работа, 19.04.1982 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, инв. № 96, л. 31-32)