вторник, 1 януари 2013 г.

Секретно! Заповед № 20 на началника на Разузнавателното управление при ГЩ полк. Илия Кръстев от 26.02.1952 г. за провеждането на занятия по Марксистко-ленинска, оперативна, бойна и специална подготовки.

(АКРДОПБГДСРСБНА – ВА, ф. 23, оп. 1, а.е. 1044, л. 33-34)