неделя, 3 юни 2012 г.

Решение "Б" № 1 на Секретариата на ЦК на БКП от 16.01.1986г.: За даване на съгласие за създаване за самостоятелно икономическо управление за контраразузнавателно обезпечаване на икономиката на основата на съществуващото управление „Икономическо” към Второ главно управление – ДС. Документът съдържа и строго секретна докладна записка от министъра на вътрешните работи до Секретариата на ЦК на БКП относно „Създаване за самостоятелно икономическо управление за контраразузнавателно обезпечаване на икономиката”


(АКРДОПБГДСРСБНА – А, ф. 1Б, оп. 64, а.е. 818, л. 1-9)